Den nye udbudslov i praksis (København)
Kursus - 30/11-2017 i København

Den nye udbudslov i praksis (København)

Den 1. januar 2016 trådte den nye udbudslov i kraft. Loven indeholder en vifte af nye regler, der har stor betydning for den praktiske håndtering af udbud, og som på væsentlige områder ændrer "set-up'et" i udbud.

Dette kursus handler om den nye udbudslov og lovens betydning for EU-udbud ud fra en praktikerorienteret synsvinkel. På kurset behandles også reglerne i det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv, der trådte i kraft samtidig med den nye udbudslov.

 

 

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Dialog med markedet forud for udbud
  • Nye udbudsformer. Udvidet adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
  • Offentliggørelse af udbudsmaterialet. Adgang til efterfølgende ændringer
  • Prækvalifikation og anvendelse af det nye ESPD
  • Nye tildelingskriterier og pligten til offentliggørelse af evalueringsmetoden
  • Ændring af allerede indgåede kontrakter
  • Udbud af kontrakter under tærskelværdierne for EU-udbud. Hvilke regler gælder?
Mere Info
Om underviserne

Eva Holst Advokat

Eva Holst rådgiver både offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger, herunder navnlig i sager om teknisk rådgivning. Eva har i den forbindelse deltaget i forberedelsen og førelsen af flere voldgiftssager. Eva rådgiver desuden offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder om alle aspekter ved udbud, herunder vedrørende tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudsforretninger.

Morten Ruben Brage Advokat

Morten Ruben Brage rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål, herunder om generelle rådighedsbegrænsninger, planlovgivning, VVM og ekspropriation. Morten har ført en række retssager om miljøretlige spørgsmål. Morten har betydelig proceserfaring og har ført sager for landsretten, Sø- og Handelsretten, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt Klagenævnet for Udbud. I 2015 var Morten konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. I perioden 2011-2015 var Morten ekstern lektor i fast ejendom (miljøret) ved Københavns Universitet samt medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD).

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)